Što je CIRED

Međunarodna elektrodistribucijska konferencija CIRED (akronim od Congres International des Réseaux Electriques de Distribution; International Conference on Electricity Distribution) je udruga koja okuplja zainteresirane u području elektrodistribucijske djelatnosti: najširi krug stručnjaka iz distribucijskih poduzeća, iz instituta i fakulteta, proizvođače opreme i davatelje usluga, opskrbljivače i potrošače, regulatore. Cilj je CIRED-a, prema Statutu, povećanje stručne kompetencije i sposobnosti, umijeća i znanja, u najširem području elektrodistribucijske djelatnosti, uključivo distribuiranu proizvodnju.

CIRED su 1970. utemeljili belgijski AIM – Udruženje inžinjera s diplomom elektrotehničkog instituta Montefiore u Liege-u, jedne od najstarijih europskih elektrotehničkih škola, danas fakulteta – i britanski IEE (danas IET: Udruga inžinjera i tehnologa; najveća europska udruga takve vrste). Prvo savjetovanje CIRED-a održano je u svibnju 1971. u Liege-u – i otada je CIRED glavno okupljalište svjetske „elektrodistribucijske zajednice“. Od utemeljenja CIRED se saziva svake neparne godine, u početku naizmjenično u Belgiji i V. Britaniji a od 1999. po cijeloj Europi.

CIRED je neprofitna i nevladina udruga, registrirana u Belgiji. Nema svoje imovine (osim naziva), i sve troškove snose njeni sudionici.

Djelatnost CIRED-a zasnovana je na nacionalnim i poveznim nacionalnim ograncima. Status nacionalnog ogranka imaju zemlje koje su izrazito aktivne u CIRED-u: organiziranim pristupom i internim ustrojem, brojem referata i sudionika na savjetovanjima, sudjelovanjem u radu, povratnim prenošenjem znanja i iskustava iz CIRED-a. Status poveznog nacionalnog ogranka imaju zemlje koje surađuju u CIRED-u ali nemaju priznati nacionalni ogranak.

Zemlje s nacionalnim ograncima imaju svog predstavnika u Upravnom vijeću CIRED-a.  Zemlje s poveznim ograncima smatraju se pridruženim članicama. CIRED ima danas 19 zemalja s nacionalnim ograncima i 18 zemalja s poveznim ograncima.

CIRED vodi Upravno vijeće. Sastaje se u pravilu jednom godišnje, i to je ujedno opća skupština udruge. Sastanke Upravnog vijeća priprema i dobivene zadatke izvršava Savjetodavno vijeće. Oba vijeća, kao i udruga, imaju zajedničkog predsjednika.

Tehničko vijeće je zaduženo za stručnu djelatnost CIRED-a. Njime predsjedava podpredsjednik udruge. Ono ima svoje odbore i savjetodavne grupe. Elektrodistribucijska problematika razmatra se u šest studijskih/tehničkih odbora/sekcija: (1) „Mrežne komponente“, (2) „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“, (3) „Pogon, vođenje i zaštita“, (4) „Distribuirana proizvodnja i integracija aktivnih potrošača“, (5) „Razvoj distribucijskog sustava“, (6) „Regulacija i tržište“. U Hrvatskom ogranku CIRED-a postoji i sedmi  odbor  „Distribucijski sustav i okoliš”.

Tajništvo CIRED-a financijski i kadrovski vode zajednički AIM i IET.