Seminar “Tehnički zahtjevi na mjerna mjesta korisnika distribucijske mreže”

Zagreb, 24. ožujka 2011.