Seminar “Tehnički zahtjevi na mjerna mjesta korisnika distribucijske mreže”

Zagreb, 24. ožujka 2011.

Seminar “Uklanjanje prepreka za prihvat distribuirane proizvodnje”

Zagreb, 14. listopada 2010.

Seminar “Normizacija, tehnički propisi i norme za opremu i postrojenja u distribucijskoj mreži”

Zagreb, 4. ožujka 2010.

Seminar „Izvori električne energije u distribucijskoj mreži – izazov za vođenje pogona, zaštitu, mjerenja i komunikacije“

Zagreb, 1. listopad 2009.

Seminar „Planiranje u distribucijskoj djelatnosti Hrvatske“

Zagreb, 26. ožujak 2009.

Stručna radionica „Elektromagnetska kompatibilnost i kvaliteta električne energije – primjena propisa“

Zagreb, 19. studeni 2008.

Stranica 2 od 2