• DSC01953.jpg
 • DSC01959.jpg
 • DSC02016.jpg
 • DSC02137.jpg
 • DSC02341.jpg
 • DSC02350.jpg
 • DSC02400.jpg
 • DSC02442.jpg
 • DSC02505.jpg
 • DSC02525.jpg

SO 7 “Distribucijski sustav i okoliš”


Predsjednik: Mate Rebić, dipl. ing.


Sadržaj rada

Analiza utjecaja zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode na razvoj distribucijskog sustava

• Analiza zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode
• Strateško planiranje distribucijskog sustava
• Ekološka mreža NATURA 2000 i očuvanje bioraznolikosti
• Prostorno-planski uvjeti za rad i razvoj distribucijskog sustava
• Informiranje o stanju i razvoju distribucijskog sustava

Održivi razvoj

• Održivi razvoj elektroenergetskog sektora
• Održivo korištenje prirodnih resursa
• Izazovi u okviru klimatske politike EU-a
• Razvoj i primjena niskougljičnih tehnologija
• Smanjenje energetskih gubitaka u elektroenergetskom sektoru
• Promoviranje energetske učinkovitosti

Gospodarenje otpadom

• Analiza zakonskih propisa iz područja gospodarenja otpadom
• Skladištenje otpada
• Uporaba otpada
• Vođenje dokumentacije o otpadu
• Trendovi u gospodarenju otpadom
• Postupanje s otpadom u izvanrednim situacijama (vremenske nepogode, nesreće)

Gospodarenje kemikalijama

• Analiza zakonskih propisa iz područja gospodarenja kemikalijama
• Osposobljavanje za rad s kemikalijama
• Skladištenje kemikalija
• Primjena kemikalija
• Primjena zamjenskih kemikalija

Izgradnja i prihvat obnovljivih izvora energije

• Obnovljivi izvori energije: trendovi, aktualnosti, prioriteti
• Utjecaji obnovljivih izvora energije na okoliš i prirodu
• Integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav
• Promoviranje korištenja proizvodnje čiste električne energije
• Analiza okolišne i društvene prihvatljivosti obnovljivih izvora energije

Zaštita voda

• Analiza zakonskih propisa iz područja zaštite voda
• Mjere zaštite od istjecanja otpadnih voda
• Vodopravni uvjeti
• Kontrola učinkovitosti sustava odvodnje

Certificiranje u skladu s propisima i normama

• Implementacija i primjena normi kvalitete i sustava izravno usmjerenih na poboljšanje kvalitete poslovanja
• Primjena jedinstvene korporacijske politike zaštite okoliša u skladu s propisima i normama – ISO 14000
• Iskustva u certificiranju
• Prednosti koje se ostvaraju certificiranjem

 • abb.jpg
 • ECCOS-LOGO-POZITIV-CRVENI.jpg
 • ecpetek.jpg
 • eihp.jpg
 • elka.jpg
 • etfos.jpg
 • ferozv.jpg
 • hepdd.jpg
 • hepods.jpg
 • hepopskrba.jpg
 • ie.jpg
 • iskrameco.jpg
 • koncar.jpg
 • markoing.jpg
 • metalproduct.jpg
 • Roxtec.jpg
 • Schneider.jpg
 • siemens.jpg
 • tectra.jpg