7. (13.) savjetovanje Hrvatskog ogranka
Međunarodne elektrodistribucijske konferencije

Šibenik, 20. – 23. rujna 2020.

Tematski skup: „Nacrt tipskih rješenja za veći prihvat obnovljivih izvora energije u distribucijskoj mreži“

Zagreb, listopad 2020.