Seminar „Pitanja sučelja distribucijskog i prijenosnog sustava"
Zagreb, listopad 2022.
Sažetak