Seminar „ Energetska tranzicija i struktura tarifa za prijenos i distribuciju električne energije“

Zagreb, veljača 2023.