SO 2 „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“


Predsjednik: Goran Šagovac, dipl. ing.


Sadržaj rada:

Parametri kvalitete električne energije

Regulativa s područja kvalitete električne energije:

• praćenje regulative
• primjedbe, prijedlozi i komentari na regulativu

Komponente sustava za praćenje kvalitete električne energije

• mjerni uređaji
• računarski sustavi za prikupljanje i obradu podataka
• komunikacijski sustavi
• strujni i naponski mjerni transformatori
• programski paketi za prikupljanje i obradu podataka kvalitete električne energije

Metode praćenja kvalitete električne energije

mjerenje kvalitete električne energije

  • po potrebi
  • povremeno
  • trajno
  • modeliranje i simulacije


Izgradnja sustava za praćenje kvalitete električne energije

• izbor opreme
• izbor mjesta izgradnje opreme za mjerenje parametara kvalitete električne energije
• izbor programske podrške za prikupljanje i obradu podataka
• odabir načina izvještavanja o stanju kvalitete električne energije

Ovisnost kvalitete električne energije o karakteristikama mreže

• uzemljenje neutralne točke pojnog energetskog transformatora
• karakter potrošača
• opterećenje promatrane mreže
• karakteristični kvarovi i smetnje
• izgrađenost mreže
• distribuirana proizvodnja i obnovljivi izvori
• pouzdanost opskrbe

Ekonomski aspekti

• optimiranje ulaganje u mrežu radi poboljšanja kvalitete električne energije
• optimiranje ulaganja u sustave praćenja kvalitete električne energije
• ekonomska isplativost
• naknada šteta radi nedovoljne kvalitete električne energije (penalizacija)

Potrošači i trošila

• osjetljivi potrošači
• trošila i pretvarači
• poboljšanje karakteristika trošila koja generiraju smetnje

Regulativa s područja elektromagnetske kompatibilnosti

• praćenje regulative
• primjedbe, prijedlozi i komentari na regulativu

Projektiranje postrojenja s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost

• projektiranje opreme i komponenti
• projektiranje postrojenja (distribucijske TS)

EM smetnje u sustavu distribucije električne energije

• EM smetnje
– električna polja,
– magnetska polja.

Mjerenja i ispitivanja

– mjerna oprema
– mjerenja i ispitivanja

Teorijski pristup rješavanju problema elektromagnetske kompatibilnosti

Utjecaj EM polja na žive organizme, normizacija i zaštita