SO 5 „Razvoj sustava“


Predsjednik: dr.sc. Srđan Žutobradić, dipl. ing.


Sadržaj rada:

Predviđanje opterećenja dijelova distribucijskog sustava

• Karakteristike opterećenja pojedinih kategorija potrošača
• Mogućnosti i primjena kratkoročnog predviđanja opterećenja
• Utjecaj mikrogeneracije i energetske učinkovitosti kod krajnjih kupaca na dugoročno predviđanje opterećenja i potrošnje
• Metode za predviđanje opterećenja u malim područjima
• Normativi opterećenja

Strukture mreža i kriteriji planiranja

• Raspoloživost sustava i zahtjevi na pouzdanost
• Strukture mreža primjerenih većem udjelu distribuirane proizvodnje
• Utjecaj novih komunikacijskih tehnologija na strukturu mreža
• Kriteriji planiranja sustava (pouzdanost pogona, gubici električne enrgije, energetske
• Tehnički parametri vezani za planiranje sustava (koordinacija izolacije, uzemljenje zvjezdišta, nadzor i upravljanje po dubni mreže,..)

Planiranje razvoja, investicije

• Priprema planova razvoja i izgradnje sustava, te analiza rizika
• Organizacijski i financijski čimbenici u provedbi planova izgradnje
• Investicije za zamjenu dotrajale opreme (revitalizacija sustava)
• Metode za planiranje razvoja sustava
• Metode optimiranja u planiranju distribucijskog sustava
• Računalni programi za planiranje sustava
• Usporedbe (”benchmarking”) rada operatora u postupku planiranja sustava