UTEMELJENJE EU DSO


Dana 8. lipnja 2021. službeno je utemeljena organizacija EU DSO kao novo udruženje europskih operatora elektrodistribucijskih sustava (DSO). Organizacija je nastala prema Europske uredbe o električnoj energiji (EU) 2019/943 s ciljem povećanja učinkovitosti u elektrodistribucijskim mrežama u Uniji i osiguravanja uske suradnje s operatorima prijenosnih sustava i ENTSO-E. Organizacija će biti platformom za suradnju između svih europskih distribucijskih elektroenergetskih sustava s generalnim ciljem da bude stručno tijelo koje se bavi bitnim pitanjima poput planiranja i pogona distribucijskog sustava, razvijanja mrežnih pravila i smjernica, doprinosa digitalizaciji elektrodistribucijskih sustava, olakšavanja prihvata OIE i spremnika, fleksibilnosti potrošnje i pristupa tržištu, upravljanja i zaštitom podataka kao sigurnosti informatičkih sustava -te uske suradnje s operatorima prijenosne mreže. Nova organizacija utemeljena je nastojanjima četiri postojeće udruge DSO-a (CEDEC, E.DSO, Eurelectric and GEODE) u kojima se nekoliko godina radilo na njenom utemeljenju.

Djelatnosti udruženja EU DSO službeno su započele 8. lipnja sazivanjem prve Opće skupštine. Više od 700 članova organizacije sudjelovalo je na Skupštini kako bi se utvrdile predstojeće aktivnostima i odlučilo o različitim aspektima vođenja organizacije. Konstutivnu skupštinu sljedio je prvi sastanak Upravnog odbora kao izvršnog tijela organizacije. Vincenzo Ranieri (E-Distribuzione SpA), predsjednik organizacije koji je izabrao Upravni Odbor direktora do potvrde na drugoj Općoj skupštini zakazanoj 30. lipnja, izjavio je da je „danas napravljen važan korak u uspostavljanju aktivna platforma za ODS-ove. Dolazi u pravo vrijeme uzimajući u obzir izazove s kojima se elektrodistribucija mora suočiti i koji će omogućiti ODS-ovima aktivni doprinos postizanju ciljeva klimatske neutralnosti EU-a. Radujem se suradnji sa svojim kolegama u odboru i europskim institucijama u cilju postizanja poštene i pravedne energetske tranzicije. Zajedno možemo sagraditi most prema održivim, otpornim i otvorenim distribucijskim sustavima budućnosti." Tri potpredsjednika također su izabrana, odražavavajući raznolikost ODS-ova; to su: Stefan Sedin (Jämtkraft Elnät AB), Sylvain Gomont (SRD) i Johan Mörnstam (E.ON N Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ). Nova organizacija očekuje konstruktivnu suradnju, između ostalih tijela, s Europskom komisijom, ACER-om i ENTSO-E.

Upravni odbor odobrio je i stvaranje tri stručne grupe u područjima informatičke sigurnosti, interoperabilnosti podataka i fleksibilnosti. Utemeljena je i strateška savjetodavna grupa za razmatranje pitanja referentnih za organizaciju.

EU DSO-u pristupilo je već 903 organizacije, među njima i HEP ODS do.o.

[Z. Ton.]