HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE (HO CIRED) ODRŽAO JE SEMINAR „PILOT PROJEKT UVOĐENJA NAPREDNIH MREŽA HEP ODS-A“


Tematika naprednih mreža prisutna je u djelovanju Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED) od njegovog utemeljenja. Podsjećamo na pionirsku cjelodnevnu radionicu naslovljenu „Napredna distribucijska mreža“ koju je HO CIRED priredio pred deset godina: u lipnju 2011. Značenje te Radionice pokazuje činjenica da su njeni pokrovitelji bili Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, HEP, Končar, Dalekovod i FER ! Tako smo se pridružili aktualnim europskim tendencijama razvitka energetskog sustava, napose elektrodistribucijske mreže.

Otada nije bilo skupa HO CIRED-a a da nisu dotaknute napredne mreže. Seminarom „Pilot projekt uvođenja naprednih mreža HEP ODS-a“ održanim 7. prosinca 2021. zaokruženo je desetljeće angažiranosti HO CIRED-a u naprednim mrežama.

Seminar je održan hibridno: u fizičkoj prisutnosti u Velikoj dvorani HEP-a koliko je dozvoljavala epidemiološka kvota, a za ostale je omogućeno mrežno praćenje preko Webex platforme.

Na seminaru su prezentirani određeni aspekti „Pilot projekta uvođenja naprednih mreža HEP ODS-a“ – kojim se koncept naprednih mreža uvodi u HEP ODS s ciljem povećanja učinkovitosti distribucije električne energije, povećanja pouzdanosti napajanja i povećanja broja korisnika s pristupom naprednoj mreži te ostvarivanjem preduvjeta za integraciju distribuiranih izvora. To je projekt koji se 85% financira bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - najvećem iznosu bespovratnih sredstava koje je HEP dobio iz fondova Europske unije

Seminar je podijeljen u dva dijela, prema sadržaju projektnih djalatnosti. U prvom su dijelu izložene tehničko-tehnološke djelatnosti, a u drugom njegova administrativna i medijska potpora.

Poslije uvodne riječi Krešimira Ugarkovića u ime HEP ODS-a i Sanje Vinter u ime Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (ovu djelatnost HO CIRED-a prati i Komora) prvo izlaganje (prvu projektnu djelatnost) održao je Ivan Dizdar iz ODS-a na temu „Napredna mjerna infrastruktura“.To je temelj za osiguranje potrebnih podataka za podršku radu integriranog, fleksibilnog i transparentnog tržišta električne energije, kao i izvor podataka o kvaliteti opskrbe na obračunskim mjernim mjestima korisnika mreža. Daljnjim razvojem sustava za umrežavanje naprednih brojila i analizu prikupljenih mjernih podataka omogućit će se dodatna automatizacija poslovnih procesa, brža obrada i dostava podataka, bolji kontrolni mehanizmi i veća zaštita poslovno osjetljivih podataka. Dan je i pogled na područje naprednog mjerenja u narednom razdoblju, posebice u svjetlu novog Zakona o tržištu električne energije.

U drugom izlaganju (druga projektna aktivnost) „Razvoj i optimizacija konvencionalne mreže“ Radislava Gulama i Ivan Dundović iz ODS-a iznesene su koristi zamjene postojećih transformatora 10/0,4 kV onima sa smanjenim gubicima – budući da su distribucijski transformatori uzrok približno trećine tehničkih gubitaka u sustavu. Zamjena postojećih transformatora s transformatorima smanjenih gubitaka povećat će se učinkovitost distribucije električne energije. U prezentaciji je opisan obuhvat te dosadašnji tijek priprema i realizacije ove projektne aktivnosti.

Treća tema (treća projektna djelatnost: automatizacija srednjonaponske mreže) izložena je u dvije prezentacije.

Prva je bila „Ugradnja daljinski upravljivih dvostrukih rastavnih sklopki na stupove DV 10(20) kV“ u kojoj je Tomislav Šimudvarac iz „Elektrogen-a“ izložio istoimeni izvedbeni projekt. Razrađeni su problemi s terena i obuhvaćene različite konfiguracije nadzemnih vodova, s opremom koja se montira na stupove:.dvostrukom upravljivom rastavnom sklopkom (s dodatnom opremom), naponskim mjernim transformatorom (za napajanje upravljačkog ormara), razvodnim ormarom za upravljanje rastavnom sklopkom, antenskim sustavom i potpornim silikonskim izolatorima. Osim elektrotehničke mape, Izvedbeni projekt uključuje i građevinsku mapu u kojoj su tipizirane izvedbe nosača primarne opreme: jedna za sve betonske stupove i druga za sve čelično-rešetkaste stupove.

Druga prezentacija bila je „Iskustva ugradnje dvostrukih rastavnih sklopki u okviru Pilot projekta naprednih mreža“ a održali su je Slaven Galić i Marko Šarić iz ODS-a. Prikazana su izvedena tehnička, softverska i komunikacijska rješenja automatizacije mreže ugradnjom daljinski upravljivih rastavljača u nadzemnim mrežama (DURN).

Interesantna novost bila su iscrpna izlaganja u drugom dijelu Seminara (četvrta i peta projektna djelatnost) koja su se odnosila na angažman vanjskih stručnjaka za upravljanje Projektom i administraciju te formiranje posebnog tima za široku medijsku promidžbu i javnu vidljivost Projekta.

U „Preduvjetima uspješne provedbe EU projekata“ dao je tim iz WYG savjetovanja: Mario Protulipac, Jelena Kljaić Šebrek i Mladen Perkov, korist ugovaranja vanjske usluge upravljanja projektom. Time se smanjuje rizik neuspješne provedbe projekta i oslobađaju interni kapaciteti za pripremu i provedbu projekta, upravljanje portfeljem i uspostavu projektne organizacije poduzeća kao preduvjeta dugoročno održivog poslovanja. Razvoj novih projektnih ideja potaknut je suvremenim trendovima u području naprednih mreža s fokusom na elektrodistribucijsku djelatnost i digitalnu transformaciju.

Peta tema bila je „Promidžba i vidljivost Pilot projekta uvođenja naprednih mreža“ koju je prezentirala Ivana Ergić iz ODS-a (i u ime Andree Lovrinčević). Prikazana je komunikacijska strategija koja je kreirana u suradnji s vanjskim ugovarateljima Projekta: usluge odnosa s javnošću, usluge organiziranja događaja i usluge izrade promidžbenih materijala – kao i dosadašnje djelovanje.

U raspravi poslije održanih prezentacija rečeno je da bi uz kvantitativne podatke bilo dobro pokazati i prostornu raspodjelu primjene Pilot projekta unutar pet projektom tretiranih distribucijskih područja, kao i da je polovica ugovornog vremena provedbe Projekta protekla (završava s krajem 2022.) pa bi bilo interesantno izvijestiti o učinjenom.

Dodajmo na kraju i da je Projekt: njegovih pet prezentacija u projektno-relevantnim distribucijskim područjima, iscrpno praćen u Vijestima na www.ho-cired.hr.

Sve prezentacije mogu se pogledati na https://www.ho-cired.hr/prezentacije/476-seminar-pilot-projekt-uvodenja-naprednih-mreza-prezentacije

[Z. Ton.]