ZAVRŠENA 26. KONFERENCIJA UJEDINJENIH NARODA O KLIMATSKIM PROMJENAMA


Dan duže nego što je u sazivu planirano, završena je u Glasgowu u subotu 13. studenoga 2021. Konferencija UN o klimatskim promjenama. Započela je u nedjelju 31. listopada, s jednododišnjom odgodom održavanja zbog COVID pandemije.

Konferenciju UN o klimatskim promjenama (Conference of the Parties: akronim COP, čine Potpisnici („parties“) Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC, utemeljene 1992. Više: https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/ ). Među potpisnicima-strankama su i sve države članice EU. Prva Konferencija održana je u ožujku 1995. u Berlinu, a ova posljednja, u Glasgowu (proglašenim 2020. Global Green City), bilo je 26. okupljanje najodgovornijih predstavnika država-potpisnica Konvencije. Domaćini si bili Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) i Italija: UK je bila odgovorna za održavanje Konferencije a Itaija za pripremu (https://ukcop26.org/pre-cop/)

Na COP26 usvojen je Glasgowski klimatski pakt: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf - kojim se „održava na životu“
- limit porasta globalne prosječne temperature za 1,5 C iznad razine predindustrijskog doba, - smanjenje globalne emisije CO2 do 2030. za 45% u odnosu na 2010., kao i veliko smanjivanje ostalih stakleničkih plinova, te

- postizanje klimatske neutralnosti (emisija=apsorpcija) do sredine stoljeća.
(Ciljevi redukcije ugljičnog dioksida su u EU još ambiciozniji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN: redukcija CO2 do 2030. za 55% !.)

Time je reafirmiran glavni rezultat Pariškog sporazuma iz 2015., koji je i konačno je dovršen na ovoj Konferenciji usvajanjem njegovog Pravilnika: https://ukcop26.org/cop26-keeps-1-5c-alive-and-finalises-paris-agreement/. Posebno je u Pravilniku značajna operacionalizacija članka 6 Sporazuma kojom se zemljama omogućuje kompenzacija svog „ugljičnog otiska“ kupnjom „ugljičnih kredita“ od zemalja koje imaju velike šumske površine ili velike kapacitete obnovljivih izvora energije.

COP26 je ovdje prikazan, a četiri glavna cilja ove Konferencije nalaze se na https://ukcop26.org/cop26-goals/ :
- Smanjenje emisije stakleničkih plinova: https://ukcop26.org/cop26-goals/mitigation/
- Prilagodba klimatskim promjenama: https://ukcop26.org/cop26-goals/adaptation/
- Financiranje klimatskih ciljeva: https://ukcop26.org/cop26-goals/finance/
- Suradnja na ostvarenju klimatskih ciljeva: https://ukcop26.org/cop26-goals/collaboration/

Svi se rezultati Konferencije mogu pogledati na https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes/

Među gotovo 200 delegacija koje su sudjelovale u radu COP26, bila je i Hrvatska: https://vlada.gov.hr/vijesti/hrvatska-ce-do-2030-smanjiti-emisije-co2-za-45-ciljna-godina-za-prestanak-koristenja-ugljena-2033/33277. U govoru predsjednika Vlade RH na sastanku predsjednika država i vlada COP 26 na otvaranju Konferencije značajna su obećanja za elektroprivrednu djelatnost u užem smislu: prestanak proizvodnje električne energije iz ugljena najkasnije do 2033. i više od 65% udjela obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji.

[Z. Ton.]