27. SKUP CIRED-A ODRŽAT ĆE SE U RIMU OD 12. DO 15. LIPNJA 2023.


27. skup Međunarodne konferencije za elektrodistribucijske sustave (CIRED), najvećeg europskog elektrodistribucijskog savjetovanja i tehničke izložbe, održat će se se u Rimu
od 12. do 15. lipnja 2023. godine: ovdje je opća informacija, a upravo su objavljene preporučene teme i poziv za referate.

Krajnji su terminiza referate
14. rujna 2022.:             predaja sažetka prijedloga referata
14. studenoga 2022.:   obavijest o (ne)prihvaćanju referata
23. siječnja 2023.:         predaja gotovog referata

[Z. Ton.]