HO CIRED ODRŽAO JE 6. LISTOPADA SEMINAR „SUČELJE DISTRIBUCIJSKOG I PRIJENOSNOG SUSTAVA“


Razdvajanjem djelatnosti prijenosa i distribucije (liberalizacijom tržišta električne energije, u Hrvatskoj počekom 2000-tih) i sve većom proizvodnjom električne energije u distribucijskom sustavu (obnovljivi izvori, pohrana) kao i tehnologijom naprednih mreža, distribucijski sustav postaje aktivan, zaseban dio elektroenergetskog sustava. Ne može se više tretirati samo kao varijabla prijenosnog sustava nego kao autonomna cjelina; operatori oba dijela sustava: prijenosni i distribucijski, trebaju funkcionalno korespondirati. Takvim razvojem nužno je redefinirati sučelje oba sustava i kompetencije oba operatora, prilagoditi postojeće prakse novoj realnosti: optimirati planiranje izgradnje i pogona, harmonizirati mrežna pravila, revidirati komunikacijske protokole, uspostaviti adekvatan tržišni i regulatorni okvir, koordinirati dijalog s vanjskim partnerima u zemlji i svijetu.

Uvodno su se učesnicima Seminara obratili predsjednik HO CIRED-a mr.sc. Kažimir Vrankić i Sanja Vinter iz Hrvatske komore inženjera elektrotehnike – kao organizatori, a zatim su Anđelko Tunjić iz ODS-a i dr.sc. Alan Župan iz HOPS-a uveli u problematiku Seminara.

Predavači i teme Seminara su bile:

dr.sc. Lahorko Wagmann iz HERA-e: „Suradnja operatora sustava i uloga regulatora“

Krunoslava Grgić Bolješić, dipl.iur.i dr.sc. Alan Župan iz HOPS-a: „Regulatorni aspekti aktivne uloge i međusobnih odnoSa OPS-a i ODS-a u novim tržišnim uvjetima“

Zoran Bunčec, dipl. ing.el. i Dajana Vrbičić Tenđera, dipl. ing.el.iz HOPS-a: „Izazovi u vođenju pogona s naglaskom na sučelje OPS-ODS“

mr.sc. Marina Čavlović iz ODS-a: „Promjena paradigme suradnje operatora distribucijskog i prijenosnog sustava – izazovi i prilike na sučelju ovih sustava“

mr.sc. Damjan Međimorec iz HOPS-a: „Aktivnosti oko sučelja na razini EU – suradnja ENTSO-E i tijela EU-a za ODS-ove (međusobno i sa trećima – npr. ACER)“

Sve će se prezentacije noći pogledati na https://www.ho-cired.hr/

Ovim seminarom, kojem je bilo nazočno oko sedamdesetak registriranih sudionika, HO CIRED nastavlja svoju misiju upoznavanja stručne javnosti s najaktualnijim stanjem i pitanjima elektroenergetskog sustava.

Sljedeći seminar bit će u studenom pod radnim naslovom „Energetska tranzicija i struktuta tarifa za prijenos i distribuciju električne energije“.