Seminar “Male sunčane elektrane u novim zakonodavnim i regulacijskim uvjetima u Hrvatskoj”

Zagreb, 18. prosinca 2012.

Seminar “Utjecaj elektromobilnosti na distribucijsku mrežu”

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Tematski skup “Napredna distribucijska mreža”

Zagreb, 14. lipnja 2011.

Seminar “Tehnički zahtjevi na mjerna mjesta korisnika distribucijske mreže”

Zagreb, 24. ožujka 2011.

Seminar “Uklanjanje prepreka za prihvat distribuirane proizvodnje”

Zagreb, 14. listopada 2010.

Seminar “Normizacija, tehnički propisi i norme za opremu i postrojenja u distribucijskoj mreži”

Zagreb, 4. ožujka 2010.

Seminar „Izvori električne energije u distribucijskoj mreži – izazov za vođenje pogona, zaštitu, mjerenja i komunikacije“

Zagreb, 1. listopad 2009.

Seminar „Planiranje u distribucijskoj djelatnosti Hrvatske“

Zagreb, 26. ožujak 2009.

Stručna radionica „Elektromagnetska kompatibilnost i kvaliteta električne energije – primjena propisa“

Zagreb, 19. studeni 2008.

Stranica 2 od 2