SLOVENIJA DANAS PREUZIMA PREDSJEDANJE VIJEĆEM EU


Glavni prioriteti slovenskog predsjedanja u području energetike bit će stvaranje održivijeg energetskog sektora EU kako bi se olakšala mirna, isplativa i pravedna energetska tranzicija. Za postizanje klimatskih i energetskih ciljeva EU do 2030. godine i klimatsku neutralnost do 2050. godine, trebat će osmisliti koherentne politike uzimajući u obzir prednosti kružnog gospodarstva i načela Direktive o energetskoj učinkovitosti, sektorske integracije i obnovljive izvore energije, kao i druge održive niskougljične izvore energije.

Tijekom pandemije COVID-19, energetski se sektor pokazao robusnim i otporan, osiguravajući neprekinutost opskrbe EU bez većih poremećaja. Ipak, trebat će osigurati njegov daljnji razvoj kako ne bi ugrozili njegova otpornost u potencijalnim budućim krizama.

Glavni slovenski politički prioritet bit će usmjeren na alternativna goriva i e-mobilnost. Radit će se na otvorenim pitanjima energetskog zakonodavstva paketa Fit for 55, kao i na pripremanju jugoistoka Europe za daljnju integraciju s energetskim tržištima EU.

Za slovenskog predsjedanja namjera je napredovati u reviziji Uredbe o transeuropskim energetskim mrežama (TEN-E). Modernizacija energetske infrastrukture neće samo pomoći EU u oporavku, već je i ključni pokretač energetske tranzicije. Slovensko predsjedavanje nastavit će rad portugalskog predsjedništva i nastojat će postići konačni kompromis s Europskim parlamentom do kraja godine.

S obzirom na energetske dokumente u paketu Fit for 55, koji bi se trebali predstaviti u srpnju, slovensko predsjedavanje planira započeti pregledom revizije Direktiva o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Daljnja primjena obnovljivih izvora energije i učinkovitija upotreba energije dva su ključna stupa na putu EU-a do dekarbonizacije.

Započet će se raspravu o prijedlogu za ažuriranje Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD), čime će se istaći predanost EU-a modernizaciji pridruženog građevinskog sektora

S ciljem integriranja obnovljivih izvora energije u plinovodnu mrežu, razmotrit će se paket za dekarbonizaciju u području plinskog zakonodavstva. U kontekstu ambicioznih klimatskih ciljeva EU, započet će se radom na prijedlogu zakonodavstva.

Slovensko predsjedanje predano je promicanju novih ideja i inovacija na polju energetske tehnologije, i u tom će se cilju organizirati ovogodišnja konferencije Strategic Energy Technology.

Program slovenskog predsjedanja možete ovdje preuzeti.


[Z. Ton.